Tin nóng
Trang chủ / Quy hoạch Quảng Ninh / Đặc khu HC-KT / Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 4 – Khóa XIV
  • Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 – Khóa XIV

Luật này quy định về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước đối với đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Xem toàn văn dự thảo tại ĐÂY

Nhấn nút dưới để chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *