Tin nóng
Trang chủ / Thống kê

Thống kê

Tăng trưởng du lịch Quảng Ninh

2018 22/12 Tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh trong năm 2018 đạt 12,2 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 5,2 triệu lượt; doanh thu từ …

Xem thêm

Thống kê Quảng Ninh 2018

08/06 Doanh nghiệp được thành lập tăng đột biến Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có …

Xem thêm

Tăng trưởng GRDP Quảng Ninh

2018 08/05 Quảng Ninh thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế cao Trong 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018, gồm: Tăng trưởng thấp, tăng trưởng cơ …

Xem thêm

Thu ngân sách Quảng Ninh

2018 02/01 Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách 2018 không thấp hơn 40.000 tỷ đồng Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thu ngân sách Nhà …

Xem thêm