Tin nóng

Quy hoạch Đặc khu

Quy hoạch Đặc khu Vân Đồn 2019

04/03 2-Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực …

Xem thêm