Tin nóng

Đặc khu HC-KT

Luật Đặc Khu 2019

15/03 1-Lùi thông qua gần 1 năm, “số phận” Luật Đặc khu sẽ ra sao? Sau một thời gian trì hoãn, dự án Luật đơn vị hành chính – kinh …

Xem thêm

Quy hoạch Đặc khu Vân Đồn 2019

04/03 2-Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn Xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực …

Xem thêm

Lặng lẽ Vân Đồn

Chúng tôi ra Vân Đồn vào một ngày mưa. Cả một vùng đảo bên vịnh Bái Tử Long lô nhô chìm nổi trong màn nước giăng khắp đất trời, khiến …

Xem thêm