Tin nóng
Trang chủ / Quảng Yên

Quảng Yên

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên

Quảng Ninh muốn làm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, Bộ Kế hoạch lo không có tiền Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, ngân …

Xem thêm