Tin nóng
Trang chủ / Móng Cái / Green Park

Green Park

Tiến độ Green Park

Tiến độ dự án Green Park tại Móng Cái: Đã có khoảng chục nhà đang lên trên khu đô thị này ============================ Ảnh: Đinh Tiến Bình

Xem thêm

Tiến độ Green Park Móng Cái

Tiến độ Green Park Móng Cái: Hạ tầng dần hoàn thiện, đón những cư dân đầu tiên đến dựng nhà ================================= Ảnh: Green Park Móng Cái Khu đô thị xanh

Xem thêm