Tin nóng
Trang chủ / Móng Cái

Móng Cái

Tiến độ Green Park

Tiến độ dự án Green Park tại Móng Cái: Đã có khoảng chục nhà đang lên trên khu đô thị này ============================ Ảnh: Đinh Tiến Bình

Xem thêm