Tin nóng
Trang chủ / Mở rộng đô thị Hạ Long

Mở rộng đô thị Hạ Long

Các quy hoạch Hạ Long cũ

15/08/12 Hạ Long và những mảng vỡ trong cấu trúc quy hoạch Đô thị kéo quá dài Đô thị Hạ Long được phát triển theo hướng kéo dài một cách …

Xem thêm