Tin nóng
Trang chủ / Hạ Long / Vinacomin

Vinacomin

Tiến độ Hầm Cửa Lục

Chui lên từ Hầm Cửa Lục vào Hòn Gai sẽ thấy gì? Hiện tại có 3 tòa Lam Ngọc và Vinacomin đang lên, tương lai chưa rõ. Nhưng chắc chắn …

Xem thêm

Tiến độ Vinacomin

Tiến độ Vinacomin: Đã lên tốp, trông em khá mỏng cơm nhưng vững chắc trước bão gió ===============================

Xem thêm