Tin nóng
Trang chủ / Hạ Long / Mơ về Hạ Long

Mơ về Hạ Long

Tiến độ Mơ về Hạ Long

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện dự án Biểu diễn thực cảnh Mơ về Hạ Long của công ty TNHH đầu tư du lịch văn hóa …

Xem thêm

Tiến độ Mơ về Hạ Long

Dự án Biểu diễn thực cảnh Mơ về Hạ Long (Real performance with theme: “Dream of Ha Long”) của Sino Haijing, Hong Kong với tổng vốn gần 30 triệu $ …

Xem thêm