Tin nóng
Trang chủ / Hạ Long / Hà Thành Hotel

Hà Thành Hotel

Tiến độ Hà Thành 2018

Khách sạn 4 sao Hà Thành đang lên nhanh, năm sau có thêm Hilton trồi lên thì góc này sẽ đẹp hơn, các em khách sạn nấm lùn lâu năm …

Xem thêm

Tiến độ Hà Thành 2017

Tiến độ Khách sạn Hà Thành: Đã lên tầng 6/23 Cảm ơn chia sẻ từ bạn Hạ Long Xanh 28/10 Tiến độ Khách sạn Hà Thành: Đã lên sàn tầng …

Xem thêm