Tin nóng
Trang chủ / Hạ Long / Green Bay Garden

Green Bay Garden

Tiến độ Green Bay Garden

28/05 Tòa B lên sàn 12, tòa A lên sàn 3 Ảnh: Ko Bon Chen 23/05 Tiến độ cả 2 tòa Garden Chia sẻ từ bạn Pham Anh Tuan 21/05 …

Xem thêm

Tiến độ Green Bay Garden

Green Bay Garden tại Hùng Thắng với 2 tòa 30 tầng đang lên khá nhanh Skyline Hùng Thắng 10 năm nữa sẽ vừa dày vừa đẹp. Chia sẻ từ bạn …

Xem thêm

Tiến độ Green Bay Garden

Green Bay Garden tại Hùng Thắng: 2 tòa tháp 30 tầng đang ngoi lên, dự kiến sau 2 tòa này sẽ lên tiếp 3 tòa 25 tầng nữa Ảnh: Truong …

Xem thêm

Tiến độ Green Bay Garden

Trong 2 tòa 30 tầng thì tòa CT1 đã xong móng, đang làm hầm, chuẩn bị lắp cẩu, toà CT2 đang đào đất Ảnh: lovequangninh

Xem thêm