Tin nóng
Trang chủ / Các huyện / Hoành Bồ

Hoành Bồ

Hiến đất làm đường

Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới giao thông để xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều gia đình ở các xã, thị trấn trên địa bàn …

Xem thêm