Tin nóng

Hải Hà

Dân vận khéo ở Quảng Hà

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là lời dân vận, khơi thông nguồn …

Xem thêm

Nhìn lại để đi tới

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành sát sao và quyết tâm của toàn huyện, năm 2017 huyện Hải Hà đã hoàn thành …

Xem thêm