Tin nóng
Trang chủ / Các huyện / Đầm Hà

Đầm Hà

Diện mạo mới Đầm Hà

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo điều hành quyết liệt và chủ động của huyện, …

Xem thêm