Tin nóng

Ba Chẽ

Cầu Ba Chẽ

Cầu Ba Chẽ: Một đường cong chạy vào Đồng Rui, đường kia chạy vào Ba Chẽ ============================== Ảnh: Thành Chung

Xem thêm

Chợ Ba Chẽ

Chợ trung tâm của trấn lỵ vùng cao Huyện Ba Chẽ của ta có diện tích khoảng 608km2, dân số khoảng 21000 người với thành phần các dân tộc sinh …

Xem thêm